Wyprowadzenia Arduino UNO

Korzystając ze specjalnych złącz, do Arduino można podłączyć elementy zewnętrzne takie jak np.: diody i przełączniki.
Zapoznamy się ze złączami oraz odpowiednimi funkcjami, które służą do operowania na portach I/O (Input/Output), czyli na portach wejścia/wyjścia.

Na powyższym zdjęciu zaznaczone zostały najważniejsze sygnały, do których mamy dostęp.

Ciemnozielone sygnały (0-13), to porty I/O (wejściowo/wyjściowe). Są to piny cyfrowe, czyli takie, których wyjściu możemy ustawić 0V lub 5V, takie same sygnały możemy z nich odczytywać. Oznacza, to że właśnie za ich pomocą możemy przykładowo sterować diodami lub odczytywać informacje z prostych czujników/przycisków.

Jasnozielonym kolorem zaznaczone zostały wejścia analogowe (A0-A5). Są to wyjątkowe wejścia, które pozwalają na pomiar napięcia (w zakresie 0-5V). Wejścia te są bardzo przydatne – szczególnie podczas pomiarów wielkości fizycznych (np.: natężenie światła).

Na niebiesko zaznaczone zostały alternatywne funkcje dla poszczególnych sygnałów pinów. Oznacza to, że oprócz bycia standardowym wejściem lub wyjściem mogą one pełnić bardziej skomplikowane funkcje.
  • SDA, SCL – wyprowadzenia magistrali I2C, wykorzystywana np.: do komunikacji z bardziej zaawansowanymi czujnikami,
  • TX, RX – interfejs UART, wykorzystywany np.: do komunikacji z komputerem,
  • PWM – wyprowadzenia, na których możliwe jest generowanie sygnału prostokątnego o zmiennym wypełnieniu. Bardzo przydatna funkcja np.: przy sterowaniu serwomechanizmami,
  • LED – dioda świecąca, wbudowana na stałe w Arduino, która połączona jest z pinem nr 13.

Kolor pomarańczowy, to wyprowadzenia które nie są programowalne. Odpowiadają one głównie za zasilanie układu. Zostaną one dokładniej omówione, gdy przyjdzie pora na ich wykorzystanie.

Wyjścia w praktyce
Podłączymy do układu diodę LED. Zgodnie z powyższym opisem możemy do tego wykorzystać dowolny pin I/O. Na początek wybierzmy wyjście cyfrowe o nr 8. Wyjście cyfrowe – jest to wyjście, które możemy ustawić w jeden z dwóch stanów. Niski lub wysoki. W przypadku Arduino będzie to 5V lub 0V.

Układ należy podłączyć zgodnie z poniższym rysunkiem. Diodę łączymy szeregowo z rezystorem (330R). Następnie dłuższą nóżkę diody (anodę) łączymy z wyprowadzeniem nr 8. Drugą, przez rezystor z masą, którą znajdziemy w złączu zasilania (opisaną jako GND).Na płytce znajdują się 3 wyprowadzenia opisane jako GND. Możemy wybrać dowolne.UWAGA!
Pamiętaj, aby podczas podłączania większości peryferiów (diody, buzzery) do Arduino robić to przez rezystory!

Brak rezystora możesz doprowadzić do USZKODZENIA podłączonych elementów, a nawet Arduino!
 

Informacje pochodzą ze strony http://forbot.pl/blog/