06 Światła drogowe

Zapalanie i gaszenie diody omówione było na poprzednich lekcjach, pętla FOR również. Posługując się znanymi Ci poleceniami zaprogramuj układ Arduino UNO w taki sposób aby sterował działaniem świateł na przejściu dla pieszych. Wykorzystamy także buzzer aby zasygnalizować dodatkowo miganie zielonego światła dla pieszych.

Zadanie 1.
Zaprogramuj układ aby przełączał diody jak na rysunku poniżej. Buzzer powinien być podłączony do innego pinu niż zielona dioda dla pieszych.


Zadanie 2. (dla ambitnych)
Dodaj do poprzedniego układu przycisk, który będzie uruchamiał sekwencję świateł dla pieszych. Zastanów się, czy konieczne jest w niektórych momentach zablokowanie działania przycisku.