10 Własny projekt

Na podstawie książki "Arduino - 65 projektów" lub pomysłów z internetu zaproponuj swój własny projekt (maksymalnie 2 osoby), który może być zrealizowany przy pomocy akcesorii dostępnych w szkole.
Poniżej lista elementów, którymi dysponujemy:

Płytki arduino:
 • UNO
 • NANO

Czujniki:
 • Czujnik ruchu PIR HC-SR501
 • Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04
 • Czujnik transoptor odbiciowy CNY70
 • Czujnik temperatury DS18B20
 • Czujnik odbiciowy IR - LM393
 • Czujnik temperatury DS18B20 wodoodporny
 • Moduł DHT11 - Czujnik temperatury i wilgotności

Inne:
 • Moduł 8xLED RGB
 • Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
 • Moduł przekaźnika RM2
 • Moduł Encoder impulsator
 • Serwo TowerPro SG-90 - micro
 • Moduł 8 LED płytka stykowa
 • Moduł 4 przyciski płytka stykowa
 • Moduł czytnika kart Micro SD
 • Moduł aktywny buzzer