Patron naszej sali.

Po remoncie szkoły (wakacje 2013) sale zmieniły swoją numerację oraz otrzymały patronów, których nazwiska są w jakiś sposób związane z danym przedmiotem. Dawna sala 27 ma obecnie numer 304 i upamiętnia wybitną postać, jaką był Jacek Karpiński (1927-2010).

Regulamin pracowni komputerowej.

Regulamin pracowni komputerowej powinien znaleźć się na pierwszej stronie zeszytu i być podpisany przez rodziców lub opiekunów. Do pobrania tutaj (doc spakowany zip'em).
Za udział w lekcji, na której omawiany jest regulamin pracowni oraz przepisy BHP każdy uczeń otrzymuje 10 punktów. Osoby nieobecne mogą odrobić zaległości zaliczając go w osobnym terminie. Dodatkowo trzeba opanować materiał zawarty w prezentacji BHP.

Prezentacja na pionowym TV

Pionowy telewizor zainstalowany naprzeciwko sekretariatu może być wykorzystywany m.in. do wyświetlania prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint.
Szymel przygotowany jest w taki sposób, że kolejne slajdy będą wyświetlane co minutę w nieskończonej pętli.
Pobierz, uzupełnij i prześlij mi na maila.

Materiały na szkolną stronę www

Jeśli w szkole (lub około niej) zdarzyło się coś co powinno (Twoim zdaniem) znaleźć na naszej stronie www to napisz i wyślij do mnie.

Czytaj więcej...