Regulamin pracowni komputerowej.

Regulamin pracowni komputerowej powinien znaleźć się na pierwszej stronie zeszytu i być podpisany przez rodziców lub opiekunów. Do pobrania tutaj (doc spakowany zip'em).
Za udział w lekcji, na której omawiany jest regulamin pracowni oraz przepisy BHP każdy uczeń otrzymuje 10 punktów. Osoby nieobecne mogą odrobić zaległości zaliczając go w osobnym terminie. Dodatkowo trzeba opanować materiał zawarty w prezentacji BHP.