27 Algorytmy i programowanie

Jedna z wielu definicji algorytmu brzmi: ALGORYTM jest to jednoznaczny przepis, dyktujący krok po kroku postępowanie w celu rozwiązania pewnego problemu dla dowolnych danych.
Kiedy zdecydujemy się już na jakiś algorytm wykonujący postawione zadanie należy go w jakiś sposób zapisać. Sposobów zapisu algorytmów jest kilka: lista kroków, schemat blokowy, pseudokod, język programowania.

Czytaj więcej...

26 Internet i strony www

  • 1962 projekt wytrzymałych, rozproszonych sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę światową, wykonany na zlecenie armii USA,
  • 1965 pierwszy e-mail pomiędzy userami tego samego komputera,
  • 1971 – e-mial pomiędzy userami różnych komputerów,
  • 1988 – początki usługi IRC,
  • 1989 - Tim Berners-Lee prezentuje założenia języka html,

    Czytaj więcej...

22 HTML

W gimnazjum najprawdopodobniej spotkałeś się już z językiem html przy okazji robienia stron internetowych za pomocą notatnika lub innych prostych edytorów. Przypomnij sobie jakie znaczniki są potrzebne aby wykonać następujące czynności:

Czytaj więcej...

21 Zapytania do baz danych

Przeglądanie danych w tabelach, lub przy pomocy formularzy jest rozwiązaniem mało wygodnym i nie do końca efektywnym. Dlatego zaprojektowano specjalne narzędzie zwane kwerendą (łac. quaerenda, pol. zapytanie), dzięki której można tworzyć dowolne sortowanie i filtrowanie danych. Pobierz spakowany plik kwerendy.zip, w którym znajdują się dwie bazy danych potrzebne do wykonania ćwiczeń opisanych w podręczniku na stronach 174-182.

Czytaj więcej...

20 Projektowanie baz danych, relacje

Jeżeli wiemy już jakie podstawowe operacje przeprowadzane są na wielu danych (sortowanie, filtrowanie), możemy przystąpić do zaprojektowania i stworzenia tabeli (jest to podstawowy element bazy danych). W pakiecie Microsoft Office służy do tego program Access a w pakiecie LibreOffice program Base.

Czytaj więcej...