13 Współdziałanie przy tworzeniu dokumentów

Jeśli samodzielnie przygotowujemy jakiś dokument tekstowy, to najczęściej nie mamy z tym większego problemu. W przypadku gdy ma to byś praca grupowa, należy do tego zagadnienia podejść trochę inaczej. Najlepiej użyć edytora online i udostępnić dokument wybranym osobom dopiero po ich zalogowaniu.

Można do tego użyć edytora z usługi GoogleDocs. W ramach ćwiczeń zaloguj się na konto googla i utwórz przy pomocy edytora tekstu online dokument o nazwie "2018_1B_swojenazwisko_zespoly". W dokumencie tym napisz u góry dużą czcionką "Moje ulubione zespoły - twoje Imię i Nazwisko" i pod spodem umieść tabelę. Opisz kolumny jak na rysunku 1.
Napisz jeden pod drugim pięć nazw zespołów, przy pierwszym zespole uzupełnij wszystkie dane. Udostępnij go osobie siedzącej z twojej prawej strony i osobie siedzącej z lewej z prawami do edycji (szczegóły strona 116 podręcznika) i poproś o uzupełnienie składów (max. 3 osoby) oraz wstawienie w trzeciej kolumnie okładki pierwszej ich płyty (100x100 pikseli). Osoba z prawej zespół drugi i trzeci osoba z lewej czwarty i piąty.
Sprawdź poprawność wykonania zadania przez twojego kolegę (koleżankę) z grupy.
Poniżej tabeli napisz kto jest twoim prawym a kto lewym (nazwiska).
Przeczytaj na stronie 117 swojego podręcznika jak można przeglądnąć historię dokumentu.