14 Importowanie danych

Dane w komputerze są przechowywane w różnych formatach. Każdy z programów ma swój specyficzny sposób zapisu i nie zawsze zapisany plik można otworzyć za pomocą innego narzędzia. Czasami istniej potrzeba przeniesienia danych pomiędzy programami i wtedy możemy skorzystać z formatu, który będzie czymś w rodzaju „pośrednika”.
Jednym z takich sposobów zapisu tekstu, który może być zaimportowany przez arkusz kalkulacyjny jest CSV (ang. Comma Separated Values), charakteryzuje się tym, że jest to zwykły plik tekstowy, w którym wartości są rozdzielone przecinkiem (średnikiem, tabulatorem lub innym znakiem).
Więcej przeczytasz w naszym podręczniku na stronie 123.

Ćwiczenie 1
Pobierz plik import.csv, zapisz go na dysku i otwórz za pomocą notatnika. Przyglądnij się jego budowie, a następnie otwórz za pomocą arkusza kalkulacyjnego i zapisz w formacie dla niego właściwym pod nazwą cw_1. Zamknij arkusz kalkulacyjny i porównaj rozmiary obu plików.

Ćwiczenie 2
Uruchom arkusz kalkulacyjny i wypełnij komórki jak w przykładzie na rysunku. Zapisz dokument w formacie właściwym dla arkusza pod nazwą cw_2a. Następnie wyeksportuj dane do pliku CSV. Zapisz go pod nazwą cw_2b. Zamknij arkusz i otwórz plik cw_2b za pomocą notatnika.