15 Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe w arkuszu kalkulacyjnym możemy zastosować wtedy, gdy chcemy nadać komórkom odpowiednie atrybuty (czcionka, kolor, obramowania) nie na stałe, ale zmieniające się w zależności od ich zawartości. Załóżmy, że chcemy stworzyć tabelę, w której wypiszemy swoje oceny z poszczególnych przedmiotów uzyskane na koniec semestru.Zadanie 1.
Utwórz tabelę jak na rysunku 0, wypisz nazwy przedmiotów i oceny (takie same jak na przykładzie). Zaznacz obszar C3:C10 i wybierz tło komórki w kolorze żółtym.
Następnie komórki te należy sformatować w taki sposób, aby po wpisaniu przy dowolnym przedmiocie oceny 1 (czego nikomu nie życzę) lub oceny 5 kolory zmieniały się automatycznie jak w przykładzie na rysunku 1 i rysunku 2.


W naszym podręczniku na stronie 124 jest opisane jak to zrobić w arkuszu Excel. My uczniowie LO pracujemy na LO Calc. Jak zacząć? Możesz zobaczyć na rysunku 3. Powodzenia.