16 Importowanie i formatowanie - ćwiczenia

Podobnie jak pliki csv, można importować pliki tekstowe, muszą być one jednak odpowiednio sformatowane (zawierać separator lub mieć stałą szerokość pól). Do opisanych poniżej ćwiczeń potrzebne nam będą trzy pliki (spakowane do pobrania tutaj). Rozpakuj je u siebie w katalogu a pobraną wcześniej paczkę usuń.

Ćwiczenie 1
Po uruchomienie programu LO Calc wybierz Plik | Otworz i zaznacz plik v133_import.txt. Jeżeli będzie on niewidoczny to wybierz „wszystkie pliki” jak na rysunku 1 i kliknij otwórz.W następnym kroku musimy oznaczyć separator (w tym przypadku kropka) oraz kodowanie polskich znaków (patrz rysunek 2).Otwarty arkusz powinien wyglądać jak na rysunku 3.Usuń całą kolumnę E zawierającą tekst „txt” a liczbom z kolumny C nadaj format procentowy (rysunek 4).Wykorzystując wiedzę z poprzednich lekcji sformatuj arkusz w następujący sposób:

w kolumnie D
 • oceny niedostateczne powinny zmieniać kolor czcionki na czerwony,
 • oceny dopuszczające kolor zielony,
 • oceny dostateczne kolor czarny,
 • oceny dobre kolor żółty,
 • oceny bardzo dobre kolor niebieski,
w kolumnie C
 • 10 najlepszych wyników w niebieskiej ramce
 • 10 najgorszych wyników w czerwonej ramce
 • Zapisz arkusz w formacie ods pod nazwą cw_01Ćwiczenie 2

Otwórz plik v135_zadanie_m.csv. Znajdują się tam następujące dane (rozdzielone średnikiem): imię, nazwisko, wydajność produkcji i wysokość premii. Format danych zaimportowanych do kolumny D zmień na walutowy (jak na rysunku 6).Sformatuj dane w następujący sposób:
 • komórki z wydajnością powyżej średniej – żółte wypełnienie,
 • komórki z premią od 1zł do 499zł – czcionka pogrubiona niebieska,
 • komórki z premią co najmniej 500zł – czcionka pochylona zielona.
Zapisz arkusz w formacie ods pod nazwą cw_02.

Ćwiczenie 3.
Otwórz plik v135_zadanie_k.txt. Znajdziemy w nim wyniki uzyskane przez dziewczęta w biegach (każda zawodniczka w osobnym wierszu). Znajdują się tam następujące dane (oddzielone znakiem #): imię, nazwisko, płeć, wynik. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki.

Sformatuj dane w następujący sposób:
 • komórki z siedmioma najlepszymi wynikami - biała czcionka na niebieskim tle,
 • komórki z siedmioma najgorszymi wynikami – niebieska czcionka na białym tle.
Zapisz arkusz w formacie ods pod nazwą cw_03.
Ćwiczenie 4.
Otwórz w przeglądarce stronę http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html, zaznacz tabelę (tylko tabelę) z kursami walut i naciśnij [Ctrl]+[C]. W nowym arkuszu wybierz Wklej specjalnie | niesformatowany tekst. W ten sposób można pobierać dane z internetu. Zapisz arkusz w formacie ods pod nazwą cw_04.Ćwiczenie 5
Sformatuj kolumnę A w taki sposób aby pola z imionami przybrały pomarańczowy kolor tła dla osób, które mają ocenę niedostateczną. Pomoc na rysunku 9.Ćwiczenie 6
Sformatuj kolumnę B w taki sposób aby pola z nazwiskami przybrały niebieski kolor tła dla osób, które mają na imię Adam i wydajność powyżej 100. Pomoc na rysunku 10.W arkuszu LibreOffice Calc zapoznaj się z funkcjami logicznym: I, LUB, NIE.Jeśli na używasz arkusza Excel to znajdziesz pomoc w naszym podręczniku na stronach 125-128.