21 Zapytania do baz danych

Przeglądanie danych w tabelach, lub przy pomocy formularzy jest rozwiązaniem mało wygodnym i nie do końca efektywnym. Dlatego zaprojektowano specjalne narzędzie zwane kwerendą (łac. quaerenda, pol. zapytanie), dzięki której można tworzyć dowolne sortowanie i filtrowanie danych. Pobierz spakowany plik kwerendy.zip, w którym znajdują się dwie bazy danych potrzebne do wykonania ćwiczeń opisanych w podręczniku na stronach 174-182.
Wykonaj w domu te ćwiczenia oraz zadania opisane na stronie 182 (oprócz podpunktu i). Zapisz je na swoim wirtualnym dysku, aby były dostępne w szkole. Gotowe pliki nazwij wg schematu kl_xy_kwerendy oraz kl_xy_mieszkania.

Poniżej rozwiązania jednego z zadań.