26 Internet i strony www

  • 1962 projekt wytrzymałych, rozproszonych sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę światową, wykonany na zlecenie armii USA,
  • 1965 pierwszy e-mail pomiędzy userami tego samego komputera,
  • 1971 – e-mial pomiędzy userami różnych komputerów,
  • 1988 – początki usługi IRC,
  • 1989 - Tim Berners-Lee prezentuje założenia języka html,
  • 1990 – pierwszy adres serwera sieciowego info.cern.ch,
  • 1993 - powstaje pierwsza przeglądarka WWW (Mosaic) umożliwiająca oglądanie graficznych stron,
  • 1994 - powstaje portal Yahoo! Pierwsza wyszukiwarka.

Zadanie do zrobienia:
Korzystając z dowolnego programu CMS (lub za pomocą notatnika) załóż stronę internetową o zawartości jak poniżej. Powinna być aktywna w internecie przez 24 godziny na dobę. Termin do 18 maja 2018. Zapamiętaj swój link.