27 Algorytmy i programowanie

Jedna z wielu definicji algorytmu brzmi: ALGORYTM jest to jednoznaczny przepis, dyktujący krok po kroku postępowanie w celu rozwiązania pewnego problemu dla dowolnych danych.
Kiedy zdecydujemy się już na jakiś algorytm wykonujący postawione zadanie należy go w jakiś sposób zapisać. Sposobów zapisu algorytmów jest kilka: lista kroków, schemat blokowy, pseudokod, język programowania.

Zapoznaj się z rozdziałami podręcznika ze stron 221 - 229. Za pomocą programu Scratch wzorując się na dwóch obrazach poniżej skonstruuj program, który oblicza pole prostokąta (obrazek pierwszy). Nazwij go prostokat1 i umieść na swojej stronie internetowej w nowej zakładce o nazwie Scratch.

Następnie zmodyfikuj program w ten sposób aby w przypadku podania długości boków mniejszych lub równych zero nie dokonywał obliczeń tylko dawał komunikat "Długość boku musi być większa od zera" (obrazek drugi). Nazwij go prosotkat2 i umieść na stronie internetowej z możliwością pobrania podobnie jak program prostokat1.

UWAGA:

Osoba otwierająca twoją stronę powinna mieć możliwość pobrania programu a nie obrazka. Przed umieszczeniem programów na stronie www sprawdź ich działanie klikając zieloną flagę powyżej prawego górnego rogu białego ekranu.