02 Co powinieneś wiedzieć - tematy zajęć.

Jeśli naprawdę chcesz poznać wybraną dziedzinę nauki - musisz ją zgłębiać sam, uparcie i nieustannie. Nie wystarczy to co usłyszysz na lekcji lub przeczytasz z  kolejnego rozdziału w podręczniku (chyba, że zależy Ci tylko na otrzymaniu pozytywnej oceny). Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Ucz się, ćwicz, doskonal swoje umiejętności i nie poddawaj się.

Korzystając z poniższego rozkładu materiału, będziesz wiedział co przygotować na następną lekcję. Jeśli wcześniej zapoznasz się z zagadnieniami to szybciej i lepiej wykonasz ćwiczenia a co za tym idzie uzyskasz lepszą ocenę. Kolejność nie musi odpowiadać numeracji.

00. Regulamin pracowni i przepisy BHP [1]. Zapoznanie z pracownią komputerową w nowej szkole, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedmiotowy system oceniania.

01. Budowa komputera, peryferia [1]. Historia komputera PC, zestaw komputerowy, kompatybilność, system operacyjny, pamięć zewnętrzna i wewnętrzna, sloty, karty rozszerzeń, zasilanie, zasady użytkowania.

02. Projektowanie komputera do różnych zastosowań [1]
. Projektujemy zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do konkretnych zastosowań (dla grafika, dla pracownika biurowego, dla ucznia liceum, dla architekta, dla filmowca). Wyliczamy niezbędne elementy i ich parametry, szacujemy cenę.

03. Przeszukiwanie zasobów internetowych [1]
. wyszukiwanie informacji tekstowych i multimedialnych, tłumaczenie słów i wyrażeń w językach obcych, planowanie trasy przejazdu z wykorzystaniem map elektronicznych i transportu publicznego, porównywanie cen towarów na aukcjach i w sklepach, poszukiwanie numerów telefonów, kody pocztowe, koszty przesyłek, kursy walutowe, programy telewizyjne, przeliczanie jednostek, liczby w różnych formatach.

04. Dzielenie się danymi [1].
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail wraz z załącznikami, udostępnianie i pobieranie plików z sieci, zarządzanie prawami dostępu do udostępnianych zasobów. Ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnego dysku google.

05. Szkolenia e-learningowe [1]
. Wyszukiwanie lekcji e-learningu na dany temat, aktywne korzystanie z zasobów portali kształcenia na odległość, testowanie wybranego bezpłatnego kursu lub szkolenia.

06. Obróbka zdjęć [1].
Rozmiar pliku, rozdzielczość, kompresja stratna i bezstratna, cechy formatów graficznych, podstawowe operacje na grafice rastrowej (kadrowanie, zmiana rozmiaru, obracanie i inne), przekształcanie obrazów grafiki rastrowej z wykorzystaniem różnych efektów, tworzenie albumów internetowych, masowa zmiana rozdzielczości i rozmiaru zdjęć. Program IrfanView.

07. Tworzenie grafiki wektorowej [1].
Wady i zalety grafiki wektorowej, tworzenie obiektów (linie, figury), formatowanie (rozmiar, styl i kolor obramowania, styl i kolor wypełnienia), zależności między obiektami (np. położenie, wyrównanie), narzędzia zwiększające efektywność (kopiowanie, klonowanie, grupowanie itp.). Program SketchUp.

08. Montaż filmu [1]. Cechy formatów wideo, z uwzględnieniem jakości i rozmiaru pliku, montaż filmu, efekty i przejścia napisy w filmie, dodawanie ścieżki dźwiękowej, konwersja filmu pomiędzy różnymi formatami, udostępnianie filmów w internecie.

09. Automatyzacja czynności w edytorze tekstu [1].

10. Edytor równań [1].

11. Opracowanie szablonu dokumentu [1].

12. Współpraca podczas edycji tekstu. [1]

13. Formatowanie arkusza. [1]

14. Tworzenie wykresów. [1]

15. Arkusz kalkulacyjny w chmurze. [1]

16. Arkusz kalkulacyjny w sieci lokalnej. [1]

17. Sortowanie i filtrowanie. [1]

18. Projektowanie tabel. [1]

19. Projektowanie formularzy. [1]

20. Kwerendy. [1]

21. Prezentacje multimedialne. [1]

22. Formaty prezentacji. [1]

23. Strony internetowe - budowa. [1]

24. Strony internetowe - cms. [1]

25. Skrypty na stronach internetowych. [1]

26. Budowa algorytmów. [1]

27. Algorytmy rozgałęzione. [1]

28. Jak działa program komputerowy. [1]

29. Program Scratch. [1]

30. Programowanie w C++. [1]

00. Powtórzenie wiadomości z pierwszej klasy

00. Bezpieczeństwo w internecie.

00. Eksploatacja komputera w wysokiej temperaturze,

Kryteria oceniania znajdziesz tutaj.