03 Projektujemy komputer

*** Przynieś podręcznik do szkoły ***
Wiesz już, z jakich elementów składa się jednostka centralna komputera osobistego (PC) i co wchodzi w skład całego zestawu. Zapoznaj się z rozdziałem czwartym (strony 51-61) i piątym (strony 62-64) swojego podręcznika. Zaprojektuj zestaw komputerowy do następujących zastosowań (wybierz jedno z nich):
  • dla grafika
  • dla gracza
  • dla filmowca
  • dla pracownika biurowego
Wypełnij tabelę w tym dokumencie, który jest plikiem w formacie *.doc. Zapisz go w formacie PDF. W kolumnie "Element komputera" nazwa elementu ma być linkiem do sklepu internetowego (do konkretnego elementu) gdzie dokonać można zakupu. Dodaj do tabeli kolejne wiersze z ewentualnymi dodatkowymi elementami (mysz, klawiatura, monitor itp).

Wyszukaj w internecie zdjęcia poszczególnych elementów i zapisz je pod nazwami: 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg itp. (zgodnie z numerami w tabeli). Obrazki i dokument pdf prześlij jako załączniki mailem na mój adres znajdujący się na stronie internetowej szkoły. Przykładowy temat maila: 1C_kowalski_komputer.