04 Wyszukiwanie informacji w internecie

*** Przynieś podręcznik do szkoły ***
Przeczytaj w podręczniku strony od 11 do 30 opisujące różnego rodzaju informacje, jakie możemy uzyskać za pomocą internetu. Przeanalizuj w szczególności przykładowe zadania znajdujące się na końcu rozdziału - podobne będą na naszym sprawdzianie. Miłej lektury.