05 Dzielenie się danymi

Coraz częściej dane będące wynikiem naszej pracy z komputerem są zapisywane nie tylko lokalnie ale i na dyskach wirtualnych w internecie. Być może w przyszłości wszystko będziemy zapisywać w tak zwanej "chmurze", i tam będzie zlokalizowany również nasz system operacyjny.
Na lekcji skorzystamy z chmury firmy Google. Jest ona udostępniana bezpłatnie wszystkim posiadaczom kont pocztowych na serwerze gmial.

Do zrobienia:

Jeśli nie masz tam jeszcze konta pocztowego to załóż (nie musisz z niego korzystać na co dzień). Będzie nam ono potrzebne do ćwiczeń. W książce adresowej stwórz grupę (etykietę) po nazwą "informatyka" i dodaj do niej adresy mailowe wszystkich uczniów, z którymi jesteś w sali na lekcji informatyki (ale tylko adresy na poczcie gmail, nie inne).Do zrobienia na lekcji:
Wszyscy logują się na konto google i wchodzą na wirtualny dysk. Osoba siedząca przy komputerze z najniższym numerem (nazywana dalej administratorem) we wcześniej utworzonym folderze "informatyka" klikając przycisk "Nowy" tworzy prezentację google (nazwa pliku to klasa i numer grupy, np. 1BG2).
Gdy pojawi się pierwszy slajd administrator usuwa z niego pola tekstowe, które pojawiły się na początku i zmienia ustawienia (plik | ustawienia strony | niestandardowy) jak na rysunku poniżej.Następnie powiela slajd tyle razy ile jest osób w grupie.
Administrator nadaje całej grupie prawa do edycji tej prezentacji i od tej chwili powinien być on widoczny w menu "Udostępnione dla mnie" z lewej strony ekranu. Każda osoba robi jeden slajd o sobie (zdjęcie, zainteresowania itp.). Na slajdzie obowiązkowo musi znaleźć się imię i nazwisko. Slajd powinien mieć dobry kontrast pomiędzy kolorem tła i kolorem czcionki i nie zawierać zbyt wiele tekstu.
Na koniec lekcji administrator pozostawia autorom tylko możliwość oglądania prezentacji. Prawa do oglądania proszę nadać również nauczycielowi (pigorlob(małpa)gmail.com).
Efektem końcowym jest jedna prezentacja z kilkunastoma slajdami.

Cechy dobrego slajdu (prezentacji):
  • odpowiednia kolorystyka (tekst, tło)
  • marginesy
  • czytelność
  • prawidłowe wstawienie grafiki
  • odpowiednia ilość teksru
  • wrażenia ogólne