09 Filmy

Bezwładność oka ludzkiego (po zarejestrowaniu jednego obrazu przez krótki czas oko nie jest w stanie odebrać nowego) powoduje, że szybko wyświetlane obrazy statyczne sprawiają wrażenie ruchu.
Początkowo filmy nagrywane były na taśmie celuloidowej, następnie ta taśmach magnetycznych a obecnie na dyskach lub kartach pamięci.Rozwój elektroniki i miniaturyzacja sprawiły, że urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku stały się powszechnie dostępne a dzięki darmowym programom komputerowym zmontowanie filmu jest stosunkowo łatwe. Serwis youtube pozwala nam podzielić się swoim „dziełem” z całym światem.

Obsługi programu można nauczyć każdego, ale wyczucia i zmysłu "gdzie co i z czym" już tylko nielicznych (przypomnij sobie, czym różni się rzemieślnik od artysty).

Widza tak naprawdę nie obchodzi, czym montowano film, widza obchodzi efekt końcowy. Aby twórca filmu mógł się porozumieć z odbiorcą powinien znać odpowiedni język – mamy tutaj na myśli język filmu. Jedna z definicji mówi, że jest to zespół reguł, wg których zbudowana jest wypowiedź filmowa.

Ważnym elementem języka filmu są planyi oś akcji.Źródła:
Zygmunt Duś - "Podstawy montażu filmowego"