14 Importowanie danych

Dane w komputerze są przechowywane w różnych formatach. Każdy z programów ma swój specyficzny sposób zapisu i nie zawsze zapisany plik można otworzyć za pomocą innego narzędzia. Czasami istniej potrzeba przeniesienia danych pomiędzy programami i wtedy możemy skorzystać z formatu, który będzie czymś w rodzaju „pośrednika”.

Czytaj więcej...

13 Współdziałanie przy tworzeniu dokumentów

Jeśli samodzielnie przygotowujemy jakiś dokument tekstowy, to najczęściej nie mamy z tym większego problemu. W przypadku gdy ma to byś praca grupowa, należy do tego zagadnienia podejść trochę inaczej. Najlepiej użyć edytora online i udostępnić dokument wybranym osobom dopiero po ich zalogowaniu.

Czytaj więcej...

12 Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna pozwala na tworzenie dokumentów różniących się od siebie tylko niektórymi elementami. Przykładowo imienne życzenia świąteczne wysłane do wielu osób, adresowanie kopert, drukowanie identyfikatorów, lista uczniów biorących udział w wycieczce itp.

Czytaj więcej...

11 Edytory równań

Jeśli chcemy umieścić w swoim dokumencie jakiś skomplikowany wzór matematyczny lub chemiczny możemy to zrobić na kilka sposobów: napisać odręcznie na kartce i zeskanować, próbować tradycyjnej maszyny do pisania, gimnastykować się w starym dobrym paincie lub ...
użyć specjalistycznego narzędzia jakim jest edytor równań.

Czytaj więcej...

09 Filmy

Bezwładność oka ludzkiego (po zarejestrowaniu jednego obrazu przez krótki czas oko nie jest w stanie odebrać nowego) powoduje, że szybko wyświetlane obrazy statyczne sprawiają wrażenie ruchu.

Czytaj więcej...