002 Poznajemy program Audacity

Program audacity jest darmowym edytorem i rekorderem dźwięku. Jeśli wiemy już jaki zakres częstotliwości jest w stanie usłyszeć ucho ludzkie spróbujmy je wygenerować, zapisać na dysku i umieścić na swojej stronie internetowej.

Do zrobienia na lekcji. Osoby nieobecne pracują w domu.


Zadanie 1.

Wygeneruj (uwaga na uszy) i wyeksportuj w formacie mp3 na swój dysk tony o częstotliwościach:
  • 50Hz
  • 200 Hz
  • 500 Hz
  • 1kHz
dla wszystkich czterech próbek czas trwania 1 sekunda, amplituda 0,8.
Aby wyeksportować ton do formatu mp3 może okazać się konieczne zainstalowanie dodatkowej biblioteki lame (do pobrania tutaj). Przy zapisie metadanych, w polu "Nazwisko Artysty" wpisz swoje imię i nazwisko (w każdym swoim pliku mp3 generowanym w tym i wszystkich ćwiczeniach)
Dla tonu o częstotliwości 50 Hz zrób zrzut ekranu (jak na przykładzie poniżej) i zapisz go w formacie jpg. W nazwie ścieżki wpisz swoje nazwisko (w przykładzie jest Kowalski). Umieść te cztery tony i obraz 50hz na swojej www.

Zadanie 2.
Zaimportuj do programu wcześniej zapisane tony i ustaw je w taki sposób aby były odtwarzane jeden po drugim. Zapisz projekt na swoim dysku i nazwij go "tony" (wyeksportuj go do mp3).Zadanie 3.
Używając mikrofonu nagraj przy pomocy programu audacity pięć swoich wypowiedzi o następującej treści:
  • "Adam Kowalski przedstawia" (tutaj swoje imię i nazwisko)
  • "ton o częstotliwości 50 Hz"
  • "ton o częstotliwości 200 Hz"
  • "ton o częstotliwości 500 Hz"
  • "ton o częstotliwości 1000 Hz"
każdą z nich zapisz jako mp3.

Zadanie 4.
Do wcześniej zapisanego projektu "tony" (z zadania drugiego) zaimportuj pliki z zadania trzeciego i poustawiaj w takiej kolejności aby można usłyszeć: "Adam Kowalski przedstawia ton o częstotliwości 50Hz (tutaj sekunda przerwy), ton o częstotliwości 200 Hz itd". Na końcu proszę powtórnie wstawić swoje imię i nazwisko ale odtwarzane od tyłu. Wyeksportować wszystko do jednego pliku mp3. Umieść mp3 na swojej www.Linki:
Nagrywanie dźwięku w Audacity