02 AutoCAD - uruchamianie programu

Program uruchamiamy standardowo jak każdy inny wybierając go z menu start lub ze skrótu umieszczonego na pulpicie.
Po uruchomieniu na ekranie możemy zobaczyć wiele elementów, m.in:
  • menu główne,
  • wstążkę,
  • obszar rysunku,
  • obszar poleceń,
  • linię statusową,
  • paletę narzędzi.

Znajdź u siebie na ekranie wszystkie elementy wskazane przez nauczyciela w czasie lekcji.

Zadanie 1.
Korzystając z helpu AutoCAD-a oraz internetu wyjaśnij w zrozumiały dla siebie sposób funkcje przycisków na linii statusowej.