04 Przekroje

Jeżeli przedmioty mają szczegóły znajdujące się wewnątrz, to są one zasłonięte ściankami. Te niewidoczne zarysy można pokazać na dwa sposoby:
  • użyć cienkich linii, za pomocą których przedstawiane są niewidoczne szczegóły znajdujące się wewnątrz przedmiotu (nie zalecane w przypadku przedmiotów o bardzo złożonych kształtach),

    Czytaj więcej...

03 Rzutowanie

Do przedstawienia kształtu przedmiotów, służą w rysunku technicznym rzuty.  W zależności od tego w jakim celu rysunek ma być wykorzystany stosujemy różne ich rodzaje. Poniżej kilka z nich.

Czytaj więcej...

02 Wymiarowanie

Aby na podstawie rysunku można było wykonać jakiś przedmiot nie wystarczą same informacje o kształcie, ale potrzeba jeszcze informacji o jego wielkości - konieczne jest zatem zwymiarowanie elementu. Polega ono na podawaniu wymiarów na rysunku technicznym za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Rysunek techniczny bez wymiarów, albo z błędami i brakami w zakresie wymiarowania nie ma żadnej wartości.

Czytaj więcej...

01 Rysunek techniczny - wprowadzenie

Rysunek to graficzne odtworzenie, np. na papierze, widoku przedmiotu istniejącego lub projektowanego z uwzględnieniem jego położenia, kształtu i wymiarów.
Rysunek techniczny w sposób zwięzły i przejrzysty wyraża kształty i wymiary przedmiotów istniejących lub projektowanych do celów produkcyjnych w przemyśle. Rysunek techniczny, wykonany zarówno, jako szkic – odręcznie - jak i za pomocą przyborów kreślarskich lub komputera, musi odpowiadać pewnym przepisom, które umożliwiają jednoznaczne zrozumienie jego treści.

Czytaj więcej...