10 Tranzystory

Tranzystory są to urządzenia półprzewodnikowe, które umożliwiają sterowanie przepływem dużego prądu za pomocą prądu znacznie mniejszego. Można je wykorzystywać do wzmacniania małych sygnałów oraz przetwarzania informacji w postaci cyfrowej.

Czytaj więcej...

07 Mostek Graetza

Mostek Graetza (mostek prostowniczy) to układ czterech diod połączonych jak na rysunku 1. Połączone są one w taki sposób, że niezależnie od kierunku przepływu prądu na wejściu, prąd na wyjściu płynie zawsze w tę samą stronę. Mostki prostownicze Graetza mogą być produkowane w postaci scalonej (jak na rysunku 5) lub budowane z niezależnych diod.

Czytaj więcej...

06 Elementy półprzewodnikowe

Półprzewodniki są to substancje zachowujące się w pewnych warunkach jak dielektryki (izolatory), a w innych jak przewodniki. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem. Odkrycie półprzewodników i ich właściwości spowodowało rewolucyjny postęp w elektronice.
Typowymi elementami półprzewodnikowymi są dioda i tranzystor.

Czytaj więcej...