013 Liczniki

Licznik jest to sekwencyjny układ cyfrowy służący do zliczania i pamiętania liczby impulsów podawanych na jego wejście. Liczniki mogą zliczać w przód i w tył. Podstawowymi elementami, z których buduje się liczniki są przerzutniki.

Register to read more...

012 Układy sekwencyjne - przerzutniki

Układy cyfrowe dzielimy na kombinacyjne i sekwencyjne. W układach kombinacyjnych wartość sygnałów wejściowych jednoznacznie określa wartość sygnałów wyjściowych. W układach sekwencyjnych stan sygnałów wyjściowych zależy nie tylko od aktualnego stanu na wejściach, ale również od stanów, które występowały tam poprzednio.

Register to read more...

011 Sumator

Sumatory są to układy cyfrowe służące do wykonywania operacji dodawania na liczbach binarnych. Tabliczka dodawania w systemie dwójkowym wygląda następująco:
0+0=0
0+1=1

Register to read more...

008 Układy kombinacyjne

Układy kombinacyjne są jednym z rodzajów układów cyfrowych. Charakteryzują się tym, że stan wyjść zależy wyłącznie od stanu wejść. Stan wyjść opisują funkcje boolowskie. W układach kombinacyjnych nie występuje sprzężenie zwrotne.

Register to read more...

007 Układy wielowejściowe

Do tej pory analizowaliśmy bramki posiadające dwa wejścia, w praktyce często realizuje się układy wielowejściowe. Przykładowo działanie bramki iloczynu (AND) z trzema wejściami można przedstawić za pomocą tabeli prawdy jak na rysunku 1.

Register to read more...