10 Własny projekt

Na podstawie książki "Arduino - 65 projektów" lub pomysłów z internetu zaproponuj swój własny projekt (maksymalnie 2 osoby), który może być zrealizowany przy pomocy akcesorii dostępnych w szkole.
Poniżej lista elementów, którymi dysponujemy:

Czytaj więcej...

07 Pierwszy pojazd

Pierwszy pojazd na uniwersalnej platformie. Dwa popularne i tanie silniki TT D65. Do ich sterowania użyjemy mostka HG7881, który zabezpiecza moduł arduino przed uszkodzeniem. Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 posłuży do lokalizowania przeszkód wprost przed pojazdem.

Czytaj więcej...

06 Światła drogowe

Zapalanie i gaszenie diody omówione było na poprzednich lekcjach, pętla FOR również. Posługując się znanymi Ci poleceniami zaprogramuj układ Arduino UNO w taki sposób aby sterował działaniem świateł na przejściu dla pieszych. Wykorzystamy także buzzer aby zasygnalizować dodatkowo miganie zielonego światła dla pieszych.

Czytaj więcej...

05 Nech gra muzyka

Oprócz migania diodami, wyświetlani komunikatów na ekranie LCD, sterowania silnikami itp. nasz mikrokontroler potrafi także wydawać proste dźwięki. Możemy do tego wykorzystać układ buzzera. W programie na rysunku poniżej pokazane jest jak generować wybrane tony oraz w jaki sposób deklarować i używać własne funkcje (tutaj c1, d1, e1 i f1). Podłączymy także diody LED aby uzyskać efekt "podświetlanej klawiatury".

Czytaj więcej...

04 Pętla FOR

Instrukcja FOR pozwala na wielokrotne wykonanie tego samego fragmentu kodu. Instrukcja posiada 3 parametry, które są oddzielone przecinkami i podawane w nawiasach. Pierwszym parametrem jest jest wartość początkowa zadeklarowanej zmiennej (w naszym przypadku zmienna "liczPrawo" ma wartość początkową 2). Drugi parametr to warunek informujący nas jak długo ma być wykonywana pętla. Ostatni parametr to zmiana wartości zmiennej (w naszym przypadku liczPrawo++, czyli za każdym razem wartość zwiększy się o jeden).

Czytaj więcej...